Hình sự

Tư vấn các vấn đề pháp lý về Luật hình sự và Tố tụng hình sự trong các vụ án hình sự

Tư vấn các vấn đề pháp lý về Luật hình sự và Tố tụng hình sự trong các vụ án hình sự

Lĩnh vực tư vấn Pháp luật Hình sự được thực hiện bởi đội ngũ Luật sư chuyên bào chữa về hình sự, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tố tụng, đã minh oan cho nhiều bị can, bị cáo vô tội và rất nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, giúp các cơ … Đọc Thêm

Luật sư Bào chữa, Tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự

Luật sư Bào chữa, Tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự với tư cách là Người bào chữa cho Người bị tạm giữ, Bị can, Bị cáo để minh oan, giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ mức bồi thường… hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ … Đọc Thêm

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  QUỐC HỘI Số: 19/2003/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ _____________ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung … Đọc Thêm

Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự

Luật số 37/2009/QH12 QUỐC HỘI ------- Luật số: 37/2009/QH12 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 Chương I - Điều khoản cơ bản * Bộ luật hình sự của … Đọc Thêm