Đất đai – Hành chính

Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi khách hàng tròg các vụ khiếu kiện hành chính

Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi khách hàng tròg các vụ khiếu kiện hành chính

Luật sư Tham gia Tố tụng trong vụ án Hành chính Giai đoạn tiền tố tụng - Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp; - Xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính hoặc hướng dẫn khách hàng lấy lại thời hiệu khiếu kiện; - Xác định đối tượng khởi kiện, phạm vi … Đọc Thêm

Tư vấn các vấn đề pháp lý về Hành chính và Luật tố tụng Hành chính trong vụ khiếu kiện Hành chính

Tư vấn các vấn đề pháp lý về Hành chính và Luật tố tụng Hành chính trong vụ khiếu kiện Hành chính

Các khiếu kiện hành chính Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính; Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết … Đọc Thêm

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

QUỐC HỘI _________ Luật số: 64/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________     LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số … Đọc Thêm

Luật Đất đai

Luật Đất đai

QUỐC HỘI Số: 45/2013/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai,   Chương I QUY ĐỊNH … Đọc Thêm