Các điều kiện cần lưu ý đối với người tham gia chương trình Đầu tư – Định cư – EB-5

Chương trình Đầu tư – Định cư – EB-5 bao gồm hai loại đầu tư:

– Đầu tư cơ bản.

– Đầu tư vào các vùng trọng tâm – vùng khuyến khích đầu tư (Regional Centers).

 

Yêu cầu đối với chương trình đầu tư cơ bản

Đầu tư US$500,000 hoặc US$1,000,000 (Số tiền đầu tư là $500,000 được áp dụng cho trường hợp đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% của tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước hoặc nơi đầu tư là vùng ít dân).

Việc đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho cư dân Mỹ (bao gồm công dân và thường trú nhân Mỹ – không kể người trong gia đình của đương đơn xin Visa EB-5).

Việc đầu tư phải diễn ra trong vòng 2 năm từ ngày được cấp thẻ xanh có điều kiện

 

Yêu cầu đối với chương trình đầu tư thử nghiệm tại những vùng trọng tâm.

  1. Đương đơn cần đệ trình dự án đầu tư để được chấp thuận trước.

Các vùng ưu đãi đầu tư (Regional Centers) phải thỏa mãn các điều kiện và được Sở Di Trú Mỹ chấp thuận.

Yêu cầu về tạo ra việc làm cho chương trình này dễ dãi hơn chương trình cơ bản do được tính luôn các việc làm gián tiếp mà dự án đầu tư tạo ra.

Quá trình xin visa EB-5. Đương đơn đệ trình dự án cho Sở Di Trú Mỹ.

Nộp đơn xin visa thường trú.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp thẻ xanh có điều kiện.

Đương đơn (người nộp đơn) tham gia đầu tư vào dự án trong vòng 2 năm. Sau khi thỏa mãn các yêu cầu thì được xin cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

  1. Đặc điểm – Điều kiện:

Người đăng ký phải đủ 21 tuổi trở lên

Không yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh

Đầu tư US$ 1,000,000 vào một pháp nhân kinh doanh mới hoặc US$ 500,000 vào những khu vực trọng tâm chỉ định bởi Sở Di Trú Mỹ

Phải thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư kinh doanh Việc đầu tư có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm cho người Mỹ

Chứng minh được khoản tiền đầu tư có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp như thu nhập cá nhân, lợi nhuận doanh nghiệp, thừa kế, cho tặng, thu nhập từ buôn bán kinh doanh, thu nhập từ việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiết kiệm, hoàn thuế thu nhập trong vòng 5 năm về trước của người đăng ký, và các nguồn tiền hợp pháp khác

Vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn của người đứng đơn đăng ký cũng được nhận điều kiện di trú

  1. Các loại hình đầu tư

3.1. Đầu tư vào một pháp nhân kinh doanh mới Số vốn đầu tư là US$ 1,000,000

Trực tiếp tạo ra 10 việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời.

Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

3.2. Đầu tư vào những khu vực trọng tâm (RC) Số vốn đầu tư là US$ 500,000

Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời.

Không yêu cầu nhà đầu tư phải tạo ra một doanh nghiệp mới vì trong vùng trọng tâm này đã có sẵn những dự án đầu tư được Sở Di Trú Mỹ phê duyệt, nhà đầu tư chỉ cần đầu tư vào các dự án đó.

Không yêu cầu nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

 

Các lưu ý khác

Điều kiện chính với Visa EB-5 là nhà đầu tư có tiền – tối thiểu khoảng 580,000$ (Tiền đầu tư và tiền trả cho phí dịch vụ trợ giúp đầu tư, xin Visa EB-5

Tuổi tác: Từ 21 tuổi trở lên.

Sức khỏe: Các vấn đề về sức khỏe thông thường thì được. Một số bệnh lây nhiễm có thể cản trở việc xin Visa EB5.

Tư cách đạo đức tốt: Có một số lý lịch hình sự có thể cản trở việc xin Visa EB-5.

Tôn giáo: Bất kỳ tồn giáo nào đều được.

Có mặt tại Mỹ: Sau khi xin được Visa Mỹ (Thẻ xanh), Khách hàng được tự do đi ra/vào nước Mỹ, nhưng Khách hàng phải duy trì chỗ ở ở Mỹ và không được ra khỏi nước Mỹ trong thời gian liên tục quá 1 năm. Tốt nhất là Khách hàng nên ở Mỹ trong ít nhất 6 tháng một năm, trừ khi họ xin được giấy phép tái nhập cư.

Nguồn tài chính: Phải cung cấp giấy tờ hợp lý để chứng minh nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc hợp pháp. (Quà tặng hoặc thừa kế là nguồn dễ được chấp nhận nếu có giấy tờ hợp lý).

Bảo hiểm: Không có điều kiện gì về bảo hiểm.

Thông thường nhà đầu tư là đối tác hữu hạn của một công ty trách nhiệm hữu hạn. Có giấy tờ bằng văn bản nêu rõ tất cả các điều khoản về mối quan hệ này.

Khách hàng có thể mua bất động sản hoặc đầu tư vào các dự án khác ở Mỹ bất kỳ lúc nào. Họ có thể mua bất động sản (ví dụ như nhà cửa) trước khi xin được Visa Mỹ.

Visa EB-5 (Thẻ xanh) cho phép Khách hàng làm việc ở Mỹ – không cần các giấy phép lao động khác (kể cả cho vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi).